Gujarati Microfiction by Akshay Mulchandani : 111251982

મેં તો કહ્યું જ હતું,
હાથ ઝાલી લઈએ એકમેકનો,
આગળનો રસ્તો સથવારે કાપીશું..!

પણ તારે તો એકલા જવું હતું ને,
હાથ

read more

View More   Gujarati Microfiction | Gujarati Stories