Gujarati Shayri by Vijay Shihora

“ન આવ્યું આંખમાં આંસુ વ્યથાએ લાજ રાખી છે,
દવાની ગઈ અસર ત્યારે દુઆએ લાજ રાખી છે."

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories