Gujarati News by Vanraj : 111239340

Vanraj 4 month ago

Thanks you bindu ji 🙇🍫😊

Arti Rajeev 8 month ago

Very Quick reply... 👌👍must appreciate you 👌👏

Vanraj 8 month ago

Thanks you arti ji 🙏🙇🍫😊

Arti Rajeev 8 month ago

Congratulations... writer ji...💐💐💐👍

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much dost ???

Vanraj 1 year ago

Thanks you dear friend ???

Mahek 1 year ago

Congratulations

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear ???

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much dost ???

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much sir Ji ????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much sir Ji ?????

Ghanshyam Patel 1 year ago

ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વનરાજભાઈ

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much Shaba ji ???? and tamne pan khub khub abhinandan ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much Dilip sinh ????? and tamne pan khub khub abhinandan ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much daveasha ji ???????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend Rahul ?????????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend Sonal ??????

Sonal 1 year ago

Congratulations ?

Rahul 1 year ago

Wow? congratulations bhai?

Tinu Rathod _તમન્ના_ 1 year ago

Ohh me to joyu j nahi... thanks bhai.. janavva mate... and thanks for wish me..

Vanraj 1 year ago

Aa list ma tamaru pan naam Che ,, check it

Tinu Rathod _તમન્ના_ 1 year ago

Mane sha mate abhinandan.. !!

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend tinu ji ???????,,,and tamne pan khub khub abhinandan ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend SB ????????????????

Sangita Behal 1 year ago

Congratulations ji

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend dhara ????????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend yakshita ?????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend Bhavna ji ???????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend Sapna ji ?????

Bhavna 1 year ago

Congratulations

Sapna Agravat 1 year ago

ohh. ... wah... congratulations...

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much sir Ji ???

K V Zankat 1 year ago

Congratulations

Vanraj 1 year ago

Thanks you so so so much my dear cute friend ????????

Mahuu... 1 year ago

Wow.....congratulations?

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much Ritu ji ????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so so so my my dear sis ,,,,,???? thanks a lot ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend servesh for your lovely feedbacks ????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much anandi ma'am ????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much Kaushik sir ????

Devesh Sony 1 year ago

Thank you bhai...

Vanraj 1 year ago

And tamne pan khub khub abhinandan ??

Ritu Thakar 1 year ago

Congratulations ???

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend Bhavna ?????

Angelgirl 1 year ago

Congratulations brother

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much devesh Bhai ????

Sarvesh Saxena 1 year ago

Congrats brother..... Love u

Anandi 1 year ago

Congratulations

Chapara Bhavna 1 year ago

Congratulations ????

Devesh Sony 1 year ago

ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વનરાજભાઇ... ?

Vanraj 1 year ago

Thanks you so so much my dear friend ?????

Aarti Makwana 1 year ago

Congratulations ?

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend ?????

Rupal Patel 1 year ago

Congratulations

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much ma'am ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much hemangi ji ???

Hemangi Sharma 1 year ago

Congratulations ?

Vanraj 1 year ago

Thanks a lot ???? my dear friend

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much Shefali ji??

Shefali 1 year ago

Congratulations

jd 1 year ago

Tq pan e maru nathi dost

Vanraj 1 year ago

Thanks JD Bhai ??..and tamne pan khub khub abhinandan ???

jd 1 year ago

Congratulations

Vanraj 1 year ago

Thanks a lot sir ?,,,and tamne pan congratulations for second winner ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend ?? Varsha ji?

Vanraj 1 year ago

Hahahaha ????

Haresh Soni 1 year ago

2100 rs price mane aapi de je

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much suhani ji ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much suhani ji ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much jigna ji ??

સુહાની 1 year ago

Congratulations all ?

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much Haresh Bhai ??

Haresh Soni 1 year ago

Congratulations ☝️???

Jigna Panchal 1 year ago

અભિનંદન

Vanraj 1 year ago

Yas my dear friend ??? thanks you

Dharmesh Vala 1 year ago

Congratulations to All of U ??????????

Vanraj 1 year ago

Thanks you so much my dear friend ?

Dharmesh Vala 1 year ago

Congratulations ????

SMChauhan 1 year ago

Most welcome ??

Vanraj 1 year ago

Thanks you Dost ?

Vanraj 1 year ago

Thanks you dear friend ?

SMChauhan 1 year ago

Congratulations ?

View More   Gujarati News | Gujarati Stories