Marathi Blog by PRADIP : 111238353

कधी जिभेला फोड आला का, मी त्याला "तोंड आले " असं म्हणत असतो। अशा वेळी त्याचा त्रास कमी व्हावा म्हणून माझीच जिभ चावतो थ

read more

View More   Marathi Blog | Marathi Stories