Gujarati Quotes by Jignesh Trivedi : 111233904

સાચો સંબધ *વરસાદ* જેવો નથી હોતો, કે આવે અને જતો રહે ....

સાચો સંબધ તો *પવન* જેવો હોય છે, જે *દેખાતો* નથી પણ હમેશા તમારી *

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories