Gujarati Thought status by Yash on 05-Aug-2019 03:36pm

ઘણા લોકો હજી સુધી એ નથી સમજ્યા કે

સંકલ્પ એટલે શું?

તો સંકલ્પ એટલે વચન
એક દ્રઢ વિશ્વાસ આપણો આપણી જાત પર

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes