Gujarati Thought status by Yash on 03-Aug-2019 01:28am

આ દુનિયામાં સૌથી અઘરું કામ શું છે ખબર છે?


એ છે મહેનતથી પૈસા કમાવા

અને

આ દુનિયામાં સૌથી સહેલું કામ શ

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes