Gujarati Quotes by KAMLESH RAYGOR : 111222771

જાજું મથે માનવી ત્યારે વિઘૉ માંડ પવાય રઘુવીર રીઝે રાજડા ત્યારે નવખંડ લીલો થાય !!

?કમલેશ રાયગોર

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories