Gujarati Blog by Nikunj kukadiya samarpan

અમે બોલી ન શક્યા એ તો સમજાય પણ
તમે સમજી કેમ ન શક્યા એ નથી સમજાતું...

#wordsofsamarpan read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories