Gujarati Good Morning status by Sandip A Nayi on 03-Jul-2019 08:32am

ભગવાન કેટલું આપશે એ જરૂરી નથી તમે કેટલું માગશો એ જરૂરી છે.ભગવાન પાસે તમે બસ એક ઈચ્છા પ્રગટ કરો છો પણ તેને પામવી એ તો ત

read more

View More   Gujarati Good Morning Status | Gujarati Jokes