Gujarati Poem by Anil Chavda : 111204017

ગાય કુરાન ચાવી ગઈ
ને સુવર ગીતાને ખાઈ ગયું ભૂલથી;
બે પશુ પેટની આગને ઠારવા શું ગયા,
દેશ સળગી ગયો!
~ અનિલ ચાવડા

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories