Marathi Romance by Suryakant Majalkar : 111196284

रुपयौवनाचे काय गुण गाऊ
शब्दांत तुला कुठे स्थान देऊ।
चिंब भिजल्या देहाचे, तारुण्य किती पाहू
तुझ्या मोदांनदा

read more

View More   Marathi Romance | Marathi Stories