English Good Morning status by Tushar PateL on 26-May-2019 09:40am

*મનુષ્ય મળેલી વસ્તુની બે વાર જ કદર કરે છે,*


*એક મળતા પહેલા*
અને
*બીજી ગુમાવ્યા બાદ.....*

*?Good Morning ?*

View More   English Good Morning Status | English Jokes