Gujarati Shayri by anahita

હું કેવી લાગુ છે ?
એ મારે નથી પૂછવુ..
તે સામેથી કહે ને 'આજે તું સુંદર લાગે છે '
આ વાક્ય થી વધારે ખુશી થાય છે ...
read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories