English Thought status by Dhruvi on 06-May-2019 10:10pm

Vasani Kalpesh 1 year ago

કદાચ તમે મારી પોસ્ટ વાંચીને આ પોસ્ટ મૂકી લાગે છે?

Er Bhargav Joshi 1 year ago

અને લાગણીઓ નો ધોધ જરૂરી છે ..

View More   English Thought Status | English Jokes