Gujarati Poem by Vicky Trivedi : 111156789

ડાયરી.....

એક અભિલાષા અધૂરી સાચવે છે ડાયરી,
જખ્મની એ નિશાની સાચવે છે ડાયરી.

રંગ ફૂલોનો બતાવે છે મરેલી ઊ

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories