Marathi Romance status by suresh kulkarni on 23-Apr-2019 09:48am

मी तेथेच असेन!

जेव्हा तू आनंदाच्या क्षितिजी होतीस ,
तेव्हाही मी तेथच होतो

आज तू दुःखाच्या सागरी आहेस ,

read more

View More   Marathi Romance Status | Marathi Jokes