Marathi Romance by suresh kulkarni

मी तेथेच असेन!

जेव्हा तू आनंदाच्या क्षितिजी होतीस ,
तेव्हाही मी तेथच होतो

आज तू दुःखाच्या सागरी आहेस ,

read more

View More   Marathi Romance | Marathi Stories