English Whatsapp-Status by Mewada Hasmukh : 111132379

રસ્તે મળી જાય પ્રેમ તો પૂછી લેવું છે,
મારા હદય નું આગણું તારે ભાડે લેવું છે....read more

View More   English Whatsapp-Status | English Stories