Gujarati Blog by vicky vora : 111119656

ઍકવાર નય પણ વારંવાર વાંચજો જીવનમા ઉતારવા લાયક વાત છે:-
*"જ્યાં સુધી મોત ન આવે ત્યાં સુધી દિલ ખોલી ને જીવો.

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories