Gujarati Motivational by Kunjan Shukla : 111090129

*** વસંત પંચમી - ઋતુરાજ વસંતનાં વધામણાં ***
.
વસંત એ તો સૃષ્ટિનું યૌવન છે અને યોવન એ જીવનની વસંત છે.
વસંત એટલે નિસર

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories