Gujarati Story by Mewada Hasmukh : 111088036

રસ્તે મળી જાય પ્રેમ તો પૂછી લેવું છે,
મારા હદય નું આગણું તારે ભાડે લેવું છે....read more

Ravina 2 year ago

વાહ.. સુંદર લાઇન

View More   Gujarati Story | Gujarati Stories