Free Gujarati Thought Quotes by Priya Patel | 111071378

હું ક્યાં કહું છું કે તમારી હા હોવી જોઈએ

મને તો બસ તમારાપના નો અહેસાસ જોઈએ

હું ક્યાં કહું છું કે તમે બસ મન

read more
Priya Patel 3 year ago

khub khub aabhar tmaro.....

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories