Gujarati Blog by Prashant Jadhav : 111052021

જ્યા સુધી ચુલા મા આગ છે ત્યા સુધી રોટલી શેકી લેવાય...
છેલ્લે વધેલી રાખ માથી રોટલીઅો ના શેકી શકાય...
જવાની નુ પણ આવુ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories