Marathi Shayri by Omkar Mirzapure : 111037280

#सांज

सुर्यानारायनाने रथ आपला
पुन्हा माघारी हाकला
केशरी गुलाल चौफेर उधळत

read more

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories